ประโยชน์จากการเรียนรู้ | Scholastic Asia

ประโยชน์จากการเรียนรู้

หลักสูตร Scholastic Early English เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีระบบและต่อเนื่อง โดยเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญทั้ง 5 ในเด็กก่อนวัยเรียนผ่านการใช้เทคโนโลยีกระดานโต้ตอบอัจฉริยะ (Interactive White Board:IWB)

คำอธิบาย

ระดับ Nursery มีทั้งหมด 192 บทเรียน รวมกับแบบฝึกหัดสำหรับทำที่บ้านอีก 48 บท (แบบฝึกหัดทั้ง 48 บทนี้สามารถทำในชั่วโมงเรียนได้ด้วยเช่นกัน) ระดับ 1 และ 2 มีบทเรียนทั้งหมด 240 บท แต่ละบทใช้เวลาเรียนนาน 30 นาที โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 120 ชั่วโมงต่อหนึ่งระดับเป็นอย่างต่ำ

ระยะเวลาในการเรียน

ช่วงเวลาเรียนแบ่งออกได้เป็น ช่วงที่ใช้เวลาน้อยที่สุดคือ 30 นาทีไปจนถึง 2.5 ชั่วโมงโดยสอนต่อเนื่องจาก 1 ถึง 5 บทด้วยกัน แผนการสอนได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่น ภายใต้เวลาที่กำหนดในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยชั่วโมงเรียนปกติจะอยู่ที่ 2.5 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมงและ 30 นาทีต่อชั้นเรียน

 

 

Expert Testimonial

ทักษะด้านภาษาที่สำคัญ

เป็นหลักสูตรสอนตามแผนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์Scholastic Early English เน้นให้ผู้เรียนมีความชำนาญในการเรียนภาษาใน 5 ทักษะหลัก ได้แก่ ด้านคำศัพท์ การออกเสียง การอ่าน การพูดและการเขียน

Vocabulary

- การสอนคำศัพท์ในบริบทที่มีรูปประโยคและเรื่องราวประกอบช่วยเสริมความเข้าใจ และการใช้คำศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่วเนื้อหาดิจิทัลช่วยให้ผู้เรียนได้ฟัง สำเนียงเจ้าของภาษาอย่างต่อเนื่อง

Phonics

- หลักสูตรการออกเสียงที่เป็นระบบช่วยให้เด็กเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเสียง และตัวอักษรได้อย่างดีเยี่ยม–เด็กๆ จะมีความชำนาญในการถอดรหัสออกเสียงและสะกดคำตามหลักการออกเสียง

Reading

- หนังสือนิทานดิจิทัลช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการอ่านมากขึ้น เช่นอ่านออกเสียงพร้อมกันและอ่านตามกันในชั้นเรียนและทำให้ชั้นเรียนการอ่าน สนุกสำหรับเด็ก-กิจกรรมวัดความรู้ความเข้าใจช่วยทบทวนและเพิ่มความเข้าใจใน คำศัพท์และเรื่องที่อ่าน

Speaking

- บทเรียนที่เน้นสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์บ่อยๆ จะช่วยให้เด็กๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นระบบทั้งนี้ยังจะให้เด็กๆ ได้ฝึกและมีความมั่นใจอันจะช่วยให้พวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

Writing

- แบบเรียนฝึกเขียนเริ่มด้วยการฝึกคัดลายมือเพื่อให้เด็กเข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่างเสียงกับตัวอักษรและปูพื้นฐานให้แน่นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การสร้างคำจากตัวอักษร การสะกดคำ ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานและเครื่องหมายวรรคตอน

Vocabulary
Phonics
Reading
Speaking
Writing

ผู้เรียนจะรู้สึกเพลิดเพลินกับกิจกรรมในชั้นเรียนที่มีทั้งการร้องเพลงและเต้นรำในระดับต้น ๆ

 

อายุขั้นต่ำของผู้เรียน 

3 ขวบ 

 

จำนวนบทเรียน 

  • จำนวน 48 บท (ครั้งละ 1.5 hrs ) จำนวน 96 บท (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) จำนวน 192 บท (ครั้งละ 1/2 ชั่วโมง)
  • แบบฝึกหัดสำหรับทำที่บ้านจำนวน 48 แบบฝึกหัด

การจัดกลุ่มบทเรียน

มีทั้งหมด 6 ตอน ได้แก่ บ้าน ไร่นา ร้านอาหาร สวน ชายหาด ร้านค้า

ทักษะสำคัญ

คำศัพท์ง่ายๆ การสนทนา ความมั่นใจและความสนใจ

 

nursery_right rotating banner 2
nursery_right rotating banner 3
1
2
3

ทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็ก ๆ สร้างได้จากความชอบส่วนตัว  อายุผู้เรียน

  • 4 ขวบ

 จำนวนบทเรียน 

  • จำนวน 48 บท (ครั้งละ 2.5 ชั่วโมง) จำนวน 96 บท (ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง) จำนวน 240 บท (ครั้งละ 1/2 ชั่วโมง)

การจัดกลุ่มบทเรียนพยัญชนะภาษาอังกฤษ 26 ตัวทักษะสำคัญประโยคอย่างง่าย เสียงของตัวอักษรอย่างง่าย  

level 1_right rotating banner 2
level 1_right rotating banner 3
1
2
3

 

เสียงเพลงคึกคักและรื่นเริงชวยให้เด็กๆ สร้างพื้นฐาน/รูปแบบการทำความเข้าใจในบทเรียน เนื้อหาและคำศัพท์จากบทเรียนได้

 

อายุผู้เรียนขั้นต่ำ 5 ขวบ

จำนวนบทเรียน

จำนวน 48 บท (ครั้งละ 2.5 ชั่วโมง) จำนวน 96 บท (ครั้งละ 1 ชั่วโมงครึ่ง) จำนวน 240 บท (ครั้งละครึ่งชั่วโมง)

 

 

 

การจัดกลุ่มบทเรียน

20 ตอน:

ใบหน้าของเรา ความรู้สึกต่างๆ          ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (ต่อ)     ครอบครัวของฉัน ครอบครัวของฉัน (ต่อ)        บ้านของฉัน ห้องต่าง ๆ ของเล่น ของเล่น (ต่อ)            สัตว์เลี้ยง การดูแลสัตว์เลี้ยง อาหาร อาหาร (ต่อ)           คำสั่งต่างๆ การเคลื่อนไหวร่างกาย เสื้อผ้าสำหรับใส่ในฤดูร้อน    เสื้อผ้าสำหรับสำหรับใส่ในฤดูหนาว ขนาด การเปรียบเทียบ

ทักษะสำคัญ

ทักษะการพูด คำคล้องจอง

level 2_right rotating banner 2
level 2_right rotating banner 3
1
2
3
Scholastic Early English - Level 3

ทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็ก ๆ สร้างได้จากความชอบส่วนตัว
อายุผู้เรียน

  • 6 ขวบ

 

จำนวนบทเรียน

  • จำนวน 48 บท (ครั้งละ 2.5 ชั่วโมง) จำนวน 96 บท (ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง) จำนวน 240 บท (ครั้งละ 1/2 ชั่วโมง)

การจัดกลุ่มเรียนบทเรียน 20:

  • โรงเรียนของเรา การไปโรงเรียน สถานที่ในโรงเรียน ในห้องเรียนของเรา วิชาต่างในโรงเรียน อาชีพในโรงเรียน กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนกีฬาในโรงเรียน

 

ทักษะสำคัญ

  • การใช้ประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน
  • ทักษะ Phonics ขั้นสูง
  • ทักษะการเขียนขั้นพื้นฐาน
Scholastic Early English - Level 3
Scholastic Early English - Level 3
1
2