| Scholastic Asia
ฉันอยากเป็นนักวาดภาพประกอบ

ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ

Scholastic ประเทศมาเลเซียเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักพิมพ์นานาชาติ Scholastic เราจัดพิมพ์หนังสือนวนิยายและหนังสือสารคดีสำหรับเด็กและกลุ่มวัยหนุ่ม สาว และในบริเวณภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ต่อไปนี้คือแนวทางสำหรับนักวาดภาพประกอบที่สนใจจะลงภาพวาดเพื่อตีพิมพ์กับ Scholastic

  • จดหมายนำ จดหมายอิเลคโทรนิค (e-mail) แนะนำตัวเองและระบุรายละเอียด เช่น ชื่อนามสกุล และอายุ ท่านควรบอกให้เราทราบถึงความสนใจของท่านในงานวาดภาพประกอบ ภาพประกอบในหนังสือที่คุณชื่นชอบ แรงจูงใจและแรงบันดาลใจ
  • จดหมายแนะนำประวัติส่วนตัว ระบุประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นนักวาดภาพประกอบในหนังสือ หรือภาพประกอบทั่วไป
  • ตัวอย่างภาพวาดประกอบที่เน้นให้เห็นรูปแบบที่โดดเด่น และหรือระบุความสามารถในหลาย ๆ ด้านของคุณและความสามารถในการใช้ภาพวาดประกอบกับสื่อที่หลากหลายและเทคนิคต่าง ๆ

กรุณาส่งข้อมูลดังกล่าวมายัง editor@scholastic.com.my
ผู้ออกแบบภาพประกอบที่ประสงค์จะส่งต้นฉบับจะต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป

หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเราภายในหกสัปดาห์หลังจากนี้ หมายความว่าภาพวาดประกอบของท่านที่ส่งมาไม่ได้รับการพิจารณาที่จะตีพิมพ์กับ Scholastic ประเทศมาเลเช๊ย

ขอบคุณ

 

ฉันอยากเป็นนักเขียน

ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ

Scholastic ประเทศมาเลเซียเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักพิมพ์นานาชาติ Scholastic เราจัดพิมพ์หนังสือนวนิยายและหนังสือสารคดีสำหรับเด็กและกลุ่มวัยหนุ่ม สาว และในบริเวณภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ต่อไปนี้คือแนวทางสำหรับท่านผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับ

  • จดหมายนำ จดหมายอิเลคโทรนิค (e-mail) แนะนำตัวเองและระบุรายละเอียด เช่น ชื่อนามสกุล และอายุ ท่านควรบอกให้เราทราบด้วยว่าทำไมท่านถึงอยากให้งานของท่านถูกตีพิมพ์
  • เรื่องย่อหนังสือของท่าน
  • บทแนะนำจากหนังสือ
  • รายชื่อบุคคลหรือตัวละครในหนังสือของท่าน พร้อมกับรายละเอียดอย่างย่อของแต่ละตัว
  • สามบทแรกจากในหนังสือ หรือในกรณีที่เป็นหนังสือภาพให้ส่งต้นฉบับมาทั้งเล่ม

กรุณาส่งข้อมูลดังกล่าวมายัง editor@scholastic.com.my
นักเขียนที่ประสงค์จะส่งต้นฉบับจะต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป

หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับจากเราภายในหกสัปดาห์หลังจากนี้ หมายความว่าภาพวาดประกอบของท่านที่ส่งมาไม่ได้รับการพิจารณาที่จะตีพิมพ์กับ Scholastic ประเทศมาเลเช๊ย

ขอบคุณ

How to Submit

 ส่งรายละเอียดของคุณมาที่ 
 editor@scholastic.com.my